PLAY potwierdza blokowanie domen hazardowych

Play

Gdy wczoraj informowaliśmy, ze operator PLAY uniemożliwia wejście na niektóre serwisy hazardowe polskim użytkownikom (patrz: „Blokowanie stron hazardowych czas zacząć…”) nie mieliśmy pewności czy to wynik awarii czy celowe działanie związane z nową ustawą hazardową.

Odpowiedź jaką otrzymaliśmy od operatora nie pozostawia jednak złudzeń:

Stanowisko firmy PLAY w sprawie blokowania domen hazardowych

Szanowny Panie,

w ten sposób rozpoczęliśmy realizację obowiązku uniemożliwienia dostępu do wspomnianych przez Pana stron, który wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Od dnia 1 lipca 2017 roku, P4 Sp z o.o. jako przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi dostępu do stron internetowych, uniemożliwia dostęp do określonych stron internetowych (hazardowych), wyszczególnionych na stronie Ministerstwa Finansów http://hazard.mf.gov.pl . Stosowanie tego typu środków wynika z przepisów prawa, tj. z art. 1 pkt. 17 Ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017, poz. 88), dodającego do Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) art. 15 f. ust. 5 w brzmieniu:

„Przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi dostępu do sieci Internet jest obowiązany do:

1) nieodpłatnego uniemożliwienia dostępu do stron internetowych wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do Rejestru poprzez ich usunięcie z systemów teleinformatycznych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, służących do zamiany nazw domen internetowych na adresy IP, nie później niż w ciągu 48 godzin od dokonania wpisu do Rejestru;

2) nieodpłatnego przekierowania połączeń odwołujących się do nazw domen internetowych wpisanych do Rejestru do strony internetowej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zawierającej komunikat, skierowany do odbiorców usługi dostępu do Internetu obejmujący w szczególności informacje o lokalizacji Rejestru, wpisaniu szukanej nazwy domeny internetowej do tego Rejestru, listę podmiotów legalnie oferujących gry hazardowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także powiadomienie o grożącej odpowiedzialności karno-skarbowej uczestnika gier urządzanych wbrew przepisom ustawy;

3) nieodpłatnego umożliwienia dostępu do stron internetowych wykorzystujących nazwy domen wykreślonych z Rejestru, nie później niż w ciągu 48 godzin od wykreślenia nazwy domeny internetowej z Rejestru.”

Pozdrawiam,
Ewa Sankowska-Sieniek

Pozostaje tylko pytanie czy blokowanie stron na ponad dwa tygodnie przed terminem obowiązywania przepisów nie jest jednak trochę „wyjściem przed szereg”…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.