Ryzyko prania brudnych pieniędzy w raportach Polski

Nie tak dawno opublikowany litewski raport oceny narodowego ryzyka w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu daje wysokie ryzyko prawdopodobieństwa.

Podobny raport można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów, jednak nie jest on tak bardzo szczegółowy jak ten u naszych wschodnich sąsiadów. Możemy jednak w nim zauważyć stosownym danym pochodzącym z przeprowadzonych ankiet, a także kontekstowi prawa unijnego. Hazard jest tam porównywany między innymi z ryzykiem związanym ze społecznościowym modelem finansowania projektów, czy też płatnościami mobilnymi.

Z głównej informacji pochodzącej z raportu Krajowej Oceny Ryzyka Prania Brudnych Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu wynika, że wykorzystanie sektora gier hazardowych w celu legalizowania środków pochodzących z działalności przestępczej jest wysoce prawdopodobne w naszym kraju.

Ponadto Komisja Europejska stwierdziła, że jednak tylko niektóre produkty z całej branży hazardowej uznaje się za znacząco narażone na ryzyko związane z praniem brudnych pieniędzy. Raport stanowi również, że w przypadku zakładów stacjonarnych ryzyko to jest wynikiem nieskutecznych kontroli, co wynika z dużej liczby anonimowych transakcji, zwłaszcza gotówkowych przy jednoczesnym przy braku odpowiedniego nadzoru.

W kwestii zagrożenia pochodzącego z usług online, ryzyko takie również wynika z dużej liczby transakcji, przepływów finansowych, dopuszczających dokonywanie anonimowych płatności, pomimo, że są one częściowo monitorowane. W naszym kraju, aby ta strefa była kontrolowana wykorzystuje się Krajową Administrację Skarbową, która współpracuje z Komisją Nadzoru Finansowego.

Co więcej, w raporcie także oceniono, że w polskim systemie istnieje spore zagrożenie w obszarze przestępczości skarbowej związanej z grą na automatach, które podlegają kontroli wspomnianej już KAS. Odpowiedzią na zmniejszenie ryzyka związanego z tym procederem ma być monopol państwowy.

Raportem objęte zostały też gry kasynowe, które w Polsce także są objęte dużym ryzykiem. W tym przypadku ryzyko polega na nabywaniu żetonów, za środki, które mogą pochodzić z nieznanego źródła, lub poprzez tak zwanych „słupów”. Istnieje także ryzyko związane z umyślnym przegrywaniem, lub współpracą pomiędzy graczami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.