Miażdżące postanowienie sądu dotyczące gry u zagranicznego bukmachera!

To już kolejne postanowienie sądu, który umarza postępowanie zainicjowane przez Urząd Celny przeciwko oskarżonemu o korzystanie z zagranicznego serwisu bukmacherskiego.

W styczniu tego roku zapadło postanowienie Sądu Rejonowego, którego uzasadnienie miażdży dotychczasową linię oskarżenia i oddala dowody (a właściwie ich brak) na udział polskiego obywatela w zagranicznych grach hazardowych.

Jak pisze sąd, postępowanie należało umorzyć z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia. Pomimo dostarczenia przez oskarżyciela dowodów w postaci wpłat na krajowy rachunek bankowy z rachunku bukmachera to w żaden sposób nie zostało udowodnione, że oskarżony podejmował się udziału w grze na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Sąd zauważył również, że posiadanie konta i adresu zameldowania w kraju nie może być utożsamiane z działaniem na jego terytorium, zwłaszcza, że mowa tutaj o działaniach podejmowanych przez Internet, z którym mógł się teoretycznie łączyć z każdego miejsca na świecie!


Zdaniem sądu karalnego uczestniczenie na terytorium RP w grze losowej nie stanowi udział w grze przez Internet zlokalizowanej na zagranicznym serwerze i zorganizowanej przez zagraniczny podmiot.

Sąd powziął także wątpliwość czy ustawowy zakaz uczestnictwa w legalnie zorganizowanych za granicą grach losowych przez Internet nie narusza zasady swobodnego przepływu towarów i usług na terenie Unii Europejskiej bowiem ograniczenie świadczenia usług hazardowych w kraju członkowskim UE narusza art. 56 Traktatu o funkcjonowaniu UE.

A zatem według sądu nawet jeśli Urząd Celny udowodniłby, że oskarżony w miejscu zameldowania na terytorium Polski brał udział w grze hazardowej na serwerze zarejestrowanym w innym państwie członkowskim UE nie wyczerpałby znamion przestępstwa skarbowego!

postanowienie1 postanowienie2 postanowienie3

About Author

2 thoughts on “Miażdżące postanowienie sądu dotyczące gry u zagranicznego bukmachera!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *