Zysk netto Fortuny wzrósł wstępnie o 86,4% w 2017 r.

Fortuna

Fortuna Entertainment Group odnotowała 15,4 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2017 r., co stanowi wzrost o 86,4% r/r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

[quote style=”1″ author=””]Solidne wstępne wyniki finansowe za 2017 rok odzwierciedlają naszą strategię rozwojową, polegającą na inwestycjach w doskonałość operacyjną i nowe platformy oraz na ekspansji regionalnej. Dzięki temu odnotowaliśmy istotny wzrost wszystkich zgłaszanych kluczowych wskaźników. Wartość przyjętych zakładów wzrosła rok do roku o 93,1% i wyniosła 2 miliardy EUR. Wygrane brutto wyniosły 305,4 miliona EUR, zaś EBITDA – 55,0 milionów EUR, ze wzrostem rok do roku odpowiednio o 87,4% i 148,1%. Z korektą z tytułu jednorazowych kosztów w związku z fuzjami, przejęciami i integracją, wzrost EBITDA był na poziomie 169,0% rok do roku – zdradza Per Widerström, dyrektor generalny i prezes zarządu Fortuna Entertainment Group.[/quote]

Fortuna, wiodący operator regulowanych zakładów wzajemnych i gier sportowych w Europie Środkowej i Wschodniej, obecny na rynku polskim, czeskim, słowackim, rumuńskim i chorwackim, przyjęła w 2017 roku zakłady o wartości 2 007,1 miliona EUR, odnotowując w porównaniu z 2016 rokiem wzrost o 93,1%. Wzrost wynika przede wszystkim z rozwoju segmentu online, w szczególności jeżeli chodzi o zakłady wzajemne na wszystkich pierwotnych rynkach, a także z rozwoju segmentu gier sportowych online w Czechach oraz z konsolidacji nowo nabytych podmiotów: Hattrick Sports Group i rumuńskich podmiotów Fortbet.

Całkowite wygrane brutto osiągnęły w 2017 roku wartość 305,4 miliona EUR, o 87,4% więcej niż w 2016 roku. Za wzrostem wygranych brutto stoi więcej przyjętych zakładów oraz poprawa rentowności kanału detalicznych zakładów sportowych, a także utrzymujące się, solidne wartości bazowych kluczowych wskaźników. W drugiej połowie 2017 roku poprawiły się marże wygranych brutto, zwłaszcza w grudniu 2017 roku, dzięki korzystnym wynikom sportowym, co częściowo zrekompensowało niskie marże z pierwszej połowy 2017 roku, które były poniżej średniej. Tym samym całkowita marża wygranych brutto za 2017 rok wyniosła 15,2%.

Całkowite skonsolidowane EBITDA odnotowane w 2017 roku wyniosło 55,0 miliona EUR, czyli o 148,1% więcej rok do roku. EBITDA skorygowane o jednorazowe koszty związane z fuzjami, przejęciami i integracją wyniosła 57,4 miliona EUR, czyli o 169,0% więcej rok do roku.

W 2017 roku Spółka odnotowała zysk netto dla tego okresu w kwocie 15,4 miliona EUR, czyli o 86,4% więcej niż w poprzednim roku. Zysk netto skorygowany o jednorazowe transakcje związane z fuzjami, przejęciami i integracją wynosi 20,3 miliona EUR.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.