Wygrana w zagranicznych zakładach bukmacherskich – rozliczenie PIT

Wygrane w zakładach bukmacherskich zarówno w Polsce jak i za granicą uzyskane przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Polsce podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Od dochodów uzyskiwanych w Polsce pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% przez uprawniony podmiot urządzający i prowadzący zakłady wzajemne. Jak powinien być natomiast rozliczony dochód od wygranej uzyskanej poza granicami Polski?

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają między innymi dochody uzyskane z tytułu wygranych w zakładach wzajemnych. Jednak w zależności od tego, na podstawie przepisów o grach hazardowych którego państwa podmiot uprawniony urządza i prowadzi takie zakłady, uzależniony jest sposób rozliczenia dochodów, stawka podatkowa oraz możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania.

Rozróżnić możemy sytuacje, w których uprawniony podmiot urządza i prowadzi zakłady wzajemne na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w:

  • Polsce,
  • innym niż Polska kraju członkowskim Unii Europejskiej (UE) lub kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  •  kraju spoza UE i EOG.

Od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w tym w Polsce) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%  wygranej lub nagrody (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT).

Powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 30 ust. 9 ustawy o PIT). W większości umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych pomiędzy Polską, a innymi krajami UE lub OEG dochody z wygranych w zakładach wzajemnych podlegają opodatkowaniu wyłącznie w państwie zamieszkania, czyli w naszym przypadku w Polsce.

Czytaj całość na: ksiegowosc.infor.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.