Szara strefa w e-hazardzie – blokady są konieczne

Rozmowa ze Zdzisławem Kostrubałą, członkiem zarządu Stowarzyszenia na rzecz Likwidacji Szarej Strefy Zakładów Wzajemnych w Polsce Graj Legalnie, która ukazała się w dzienniku „Rzeczpospolita”.

Rzeczpospolita: Czy legalnym operatorom zakładów wzajemnych trudno funkcjonować na rynku?

Zdzisław Kostrubała: Podmioty działające na podstawie zezwoleń ministra finansów płacą najwyższe podatki w Europie, muszą także przestrzegać surowych ustawowych obostrzeń. Jednocześnie brakuje skutecznych narzędzi do walki z podmiotami nielegalnymi. Dlatego krajowi operatorzy nie mają szans na konkurowanie z czarnym rynkiem, czyli podmiotami zarejestrowanymi w tzw. rajach podatkowych, niestosującymi się do ustawowych zasad. Powoduje to, że legalnych operatorów jest zaledwie kilku, a ok. 90 proc. rynku to szara strefa. To generuje oczywiście niebotyczne straty dla budżetu państwa. Szacuje się, że rokrocznie do szarej strefy ucieka z terytorium Polski 5-6 mld zł.

Rzeczpospolita: Czy projekt rządowy ustawy hazardowej przedstawiony przez Ministerstwo Finansów jest odpowiedzią na istniejące na rynku patologie?

Zdzisław Kostrubała: Projekt resortu finansów w dużej mierze jest zbieżny z postulatami przedstawianymi przez legalnych operatorów zakładów wzajemnych. Przedstawia on min. narzędzia blokowania dostępu do stron z szarej strefy, co z pewnością spowoduje jej znaczną redukcję. Przewiduje zarówno blokowanie nielegalnych stron, jak i operacji bankowych. Co więcej, miałby powstać rejestr stron niedozwolonych, co uświadomi społeczeństwu, którzy operatorzy online działają nielegalnie. Teraz podmioty z szarej strefy czują się na tyle bezkarnie, że reklamują się za pośrednictwem znanych celebrytów, co powoduje, że odbiorcy nawet nie zdają sobie sprawy, że korzystają z nielegalnych usług. Oczywiście projekt wymaga doprecyzowania niektórych szczegółów, ale generalne założenia, szczególnie mechanizmów blokady nielegalnych operatorów, uważamy za słuszne i skuteczne.

Rzeczpospolita: Równolegle z projektem rządowym założenia walki z szarą strefą przedstawił minister Jarosław Gowin z Partią Razem. Metodą na uzdrowienie rynku ma być nie tyle zwiększenie blokad, ile stworzenie prokonkurencyjnych zasad. Czy to dobra droga?

Zdzisław Kostrubała: Założenia do projektów są podobne, z tym że rządowe są bardziej kompleksowe. W naszej ocenie zwiększone mechanizmy blokady przedstawione przez resort finansów są konieczne, żeby uregulować rynek Stworzenie konkurencyjnych warunków jest oczywiście istotne, ale nie spowoduje, że nielegalnie działający operatorzy nagle zrezygnują z korzyści oferowanych przez raje podatkowe i postarają się o licencję w Polsce. A jeśli nawet to nie powinny mieć równego startu z operatorami, którzy od początku działali zgodnie z prawem. Być może rozwiązaniem mógłby być model Bułgarii czy Rumunii. Tam tacy operatorzy przed uzyskaniem licencji musieli zapłacić państwu rekompensatę za straty budżetu państwa związane z tym, że działali w szarej strefie. Projekt poselski o tym milczy. Przewiduje natomiast wprowadzenie podatku dochodowego (GGR) zakładającego, że spółka płaci podatek od zysku, a nie od przychodów. To dobre, choć niejedyne rozwiązanie. Ważne, żeby podatek zracjonalizować, inaczej firmy będą się nadal rejestrować w rajach podatkowych i wyprowadzać z Polski pieniądze.

About Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *