Niemcy rozpoczynają proces licencjonowania bukmacherów

Nowe przepisy dotyczące regulacji licencyjnych w zakresie zakładów sportowych weszły w życie w Niemczech z dniem 1 stycznia 2020, co oznacza, że ​​operatorzy chętni do prowadzenia zakładów na terytorium kraju mogą teraz to robić tylko po uzyskaniu licencji od właściwego organu wydającego zezwolenia – regionalnej rady kraju związkowego Darmstadt w Hesse.

Początkowa faza regulacji zakładów sportowych potrwa do 30 czerwca 2021 roku, i do tego czasu oczekuje się, że niemieccy ustawodawcy stworzą dopracowane, stałe ramy.

Rada Regionalna w Darmstadt może zacząć wydawać licencje operatorom, którzy już złożyli wnioski. Będzie również nadal akceptować i sprawdzać nowo przesłane wnioski. Władze oświadczyły w zawiadomieniu z dnia 2 stycznia 2020 roku, że zaakceptują wnioski złożone pocztą lub pocztą elektroniczną oraz że licencje zostaną przyznane tym operatorom, którzy spełniają minimalne wymagania podane w ubiegłym roku. Okazało się również, że procedura licencyjna nie będzie podlegać żadnym dodatkowym terminom.

Zgłoszenia, które zostały już przesłane, będą rozpatrywane na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.

Minimalne wymagania licencyjne w Niemczech:

Jak wspomniano wcześniej, operatorzy zainteresowani ubieganiem się o licencje w Niemczech zostali poinformowani przez Radę Regionalną Darmstadt, że będą musieli spełnić pewne minimalne wymagania.

Wymagania te obejmują deklaracje i dokumenty z szeregu obszarów, w tym:

  • Informacje o wnioskodawcy i jego przedstawicielach
  • W jaki sposób wnioskodawca planuje zająć się ochroną nieletnich i jakie odpowiedzialne środki zamierza zastosować
  • Przetwarzanie płatności i bezpieczeństwo IT

Innymi słowy, podmioty ubiegające się o licencję muszą przekazać właściwemu organowi wydającemu koncesję informacje o konkretnych środkach, które mają zostać wprowadzone w życie w odniesieniu do odpowiedzialnego hazardu, wykluczenia nieletnich i samodzielnie zabezpieczających się graczy, zapobiegania uzależnieniu od hazardu i radzenia sobie z problematycznymi zachowaniami hazardowymi.

Operatorzy zakładów sportowych są również zobowiązani do wyszczególnienia wszystkich metod płatności, które będą stosowane na ich stronach internetowych oraz dostarczania informacji o ich stronach internetowych oraz wszelkich bonusach i innych ofertach promocyjnych, które zamierzają wykorzystać w celu przyciągnięcia graczy.

Dodatkowo będą również musieli uzyskać dodatkowe licencje reklamowe, jeśli chcą promować swoją ofertę w telewizji lub Internecie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.