Niemcy nie mogą karać operatorów zakładów online

W czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał orzeczenie, w którym orzekł, że Niemcy nie mogą nakładać kar na operatorów internetowych zakładów wzajemnych, którzy działają na terenie kraju bez licencji, ponieważ miejscowy rząd uniemożliwia operatorom licencjonowanym w innych krajach UE uzyskanie licencji niemieckiej. Regulacje z 2012 roku ograniczają liczbę licencji, które mogą zostać wydane operatorom do 20, przy jednoczesnym zakazie wszelkich innych form hazardu online.

Orzeczenie TSUE potwierdza opinię wydaną przez Rzecznika generalnego Unii Europejskiej z października ubiegłego roku stwierdzającą niezgodność prawa niemieckiego z unijnym wskutek wstrzymania procesu wydawania licencji. Ta stagnacja skutecznie utrzymała istniejący krajowy monopol, który uznano za działanie niezgodne z zasadami wolnego rynku. TSUE skrytykował również nieprzejrzysty charakter procesu licencyjnego od strony prawnej.

Mathias Dahms, przewodniczący German Sports Betting Association (DSWV) wezwał niemiecki rząd do gruntownej reformy regulacji hazardowych. Zdaniem Dahmsa nawet zniesienie ograniczania liczby licencji nie rozwiąże wszystkich problemów prawnych.

Sekretarz Generalny European Gaming and Betting Association, Maarten Haaijer wezwał Komisję Europejską do wszczęcia postępowania przeciwko Niemcom by zmusić kraj do gruntownej reformy prawa hazardowego:

„Dzisiejsze orzeczenie dobitnie potwierdziło, że niemiecki system prawny hazardu online znalazł się w ślepym zaułku. TSUE orzekł, że klauzula dotycząca zakładów sportowych wprowadzona w 2012 roku nie usunęła niezgodności z prawem unijnym. Oznacza to, że obecne prawo hazardowe w Niemczech jest niezgodne z prawem UE i nie może być egzekwowane.(…) Ponowne przygotowanie odpowiednich ram prawnych dostosowanych do standardów XXI wieku pozwoli niemieckim konsumentom na dostęp do konkurencyjnej i odpowiednio regulowanej oferty online. Przykładem dla niemieckiego rządu mogą być choćby regulacje obowiązujące w landzie Schleswig-Holstein, propozycje proklamowane przez Hesję, czy też ustawodawstwo niemieckiego sąsiada, czyli Danii.”

2 thoughts on “Niemcy nie mogą karać operatorów zakładów online

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.