Ladbrokes Coral z karą £5,9

Ladbrokes Coral otrzymało 5,9 miliona funtów kary po dochodzeniu brytyjskiej Komisji ds. Hazardu (UKGC), które ujawniło „systemowe” braki w polityce przeciwdziałania praniu pieniędzy i odpowiedzialności społecznej firmy GVC.

Dochodzenie przeprowadzone przez UKGC w okresie od listopada 2014 r. do października 2017 r. wykazało, że operator nie wprowadził skutecznych procedur AML i hazardu dla siedmiu graczy.

Dochodzenie ujawniło, że Ladbrokes nie przeprowadził żadnych interakcji społecznych z klientem, który stracił 98 000 funtów w ciągu dwóch i pół roku. W tym przypadku gracz dokonał 460 prób wpłaty, a także skontaktował się z Ladbrokes, aby poprosić o zaprzestanie otrzymywania materiałów promocyjnych.

W odrębnym incydencie UKGC stwierdziło, że Ladbrokes nie był w stanie przedstawić dowodów na to, że źródło funduszy i odpowiednie kontrole dostępności zostały przeprowadzone na graczu, który zdeponował 140 000 GBP w okresie czterech miesięcy po otwarciu konta.

Odpowiadając na to oświadczenie, dyrektor generalny GVC Kenny Alexander powiedział, że firma zidentyfikowała „historyczne błędy zgodności” w obszarach Ladbrokes Coral, ujawnionych po raz pierwszy podczas procesu przejęcia.

„Te historyczne niedociągnięcia były nie do przyjęcia i od czasu przejęcia nadzorowałem systematyczny przegląd procedur ochrony graczy w rozszerzonej grupie, a osoby odpowiedzialne za te problemy opuściły działalność. Jestem przekonany, że mamy teraz solidne i wiodące w branży podejście do ochrony graczy”dodał Alexander.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.