Kontrakt od Kindred Group odrzucony

Norweska Federacja Szachowa odrzuca umowę sponsoringową o wartości 4,6 mln GBP.

Proponowane przez Kindred Group pięcioletnie sponsorowanie Norweskiej Federacji Szachowej (NCF) zostało odrzucone przez członków Kongresu Norweskiej Federacji Szachowej na spotkaniu w niedzielę wieczorem.

Ogółem 132 delegatów głosowało przeciwko pięcioletniej wartej 10 mln NOK (927 tys. Funtów) rocznie umowie. Tylko 44 głosowało za zaakceptowaniem umowy.

Prezes KF Morten L. Madsen powiedział, że była to „intensywna i czasami wymagająca debata” dla KFK i że decyzja wpłynie na jej przyszłe podejście w tej dziedzinie.

W czerwcu Norweski Urząd ds. Gier napisał pięciostronicowy list do KFK, twierdząc, że operator działa nielegalnie na rynku norweskim.

Norweski Urząd ds. Gier poinformował, że będzie aktywnie monitorować wszystkie kolejne działania KFK, jeśli proponowana umowa sponsorska zostałaby przyjęta.

Kindred Group, niezrażona negatywnym wynikiem wczorajszego głosowania, oświadczyła, że ​​„niestrudzenie kontynuuje” dążenie do stworzenia alternatywnych ram prawnych dla obecnego norweskiego systemu monopolistycznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.