Fortuna przyjęła zakłady na kwotę 302,2 mln EUR

Fortuna

Fortuna Entertainment Group, wiodący operator zakładów wzajemnych i gier w Europie Środkowej, ogłosił swoje niezbadane skonsolidowanego sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2017 roku.

[ulist style=”1″] Całkowita kwota postawiona w I kwartale 2017 r. wzrosła o 20,1% do 302,2 mln EUR
Całkowita wygrana brutto w I kwartale 2017 r. wzrosła o 12,2% do 42,7 mln EUR
Całkowita wygrana z zakładów sportowych online w I kwartale 2017 r. wzrosła o 18,5% do 28,3 mln EUR
[/ulist] [numblock num=”” style=”3″]W pierwszym kwartale 2017 roku Spółka nadal realizowała silny wzrost kwot postawionych, przyjęliśmy łączne zakłady na kwotę 302,2 mln EUR, czyli o 20,1% więcej niż w ubiegłym roku. W zakresie kwot postawionych odnotowaliśmy dwucyfrowy wzrost na wszystkich naszych kluczowych rynkach, co wynikało głównie ze wzrostu zakładów online, a w szczególności mobilnych zakładów sportowych, przy czym w sprzedaży detalicznej osiągnęliśmy niski, jednocyfrowy wzrost. W tym kwartale zarejestrowaliśmy także pierwsze zakłady z niedawno uruchomionego kasyna online w Czechach, z którym wystartowaliśmy pod koniec lutego jako pierwszy uregulowany operator. Na naszą rentowność operacyjną, mierzoną wskaźnikiem EBITDA, wpłynęły niższe marże wynikające z niekorzystnych wyników sportowych na wszystkich rynkach oraz planowany wzrost kosztów operacyjnych w związku z budowaniem doskonałości operacyjnej i ekspansją w Europie Środkowo-Wschodniej – powiedział Per Widerström, Dyrektor Wykonawczy Fortuna Entertainment Group.[/numblock]

Kwota postawiona Grupy za pierwszy kwartał 2017 roku wyniosła 302,2 mln EUR, co oznacza silny wzrost rdr o 20,1%. Wzrost ten wynikał głównie z dwucyfrowego wzrostu w zakładach online, a sprzedaż detaliczna odnotowała niski, jednocyfrowy wzrost. Kwota postawiona w zakładach sportowych osiągnęła poziom 281,5 mln EUR w pierwszym kwartale 2017 roku, co oznacza wzrost o 14,1% w stosunku do pierwszego kwartału 2016 roku. Kwoty postawione w zakładach loteryjnych w pierwszym kwartale 2017 roku wyniosły łącznie 3,9 mln EUR, co oznacza spadek rdr o 20,0%. W trakcie pierwszego kwartału Spółka odnotowała kwoty postawione w segmencie gier online w kwocie 16,8 mln EUR. Kwota postawiona w grach pochodziła z Czech, gdzie Spółka pod koniec lutego 2017 r. uruchomiła kasyno online jako pierwszy uregulowany operator.

W pierwszym kwartale 2017 roku łączna wygrana brutto osiągnęła poziom 42,7 mln EUR, co oznacza wzrost o 12,2% w porównaniu do pierwszego kwartału 2016 roku. Wzrost rdr w pierwszym kwartale wynikał głównie z zakładów online, co implikuje niższą marżę wygranych brutto niż w zakładach detalicznych, przy czym niekorzystne wyniki sportowe w lutym i marcu 2017 r. w szczególności spowodowały dalsze obniżenie ogólnej marży wygranych brutto w zakładach. Do wyższej ogólnej wygranej brutto przyczyniło się również uruchomione niedawno kasyno online w Czechach.

Wygrana brutto z zakładów sportowych wyniosła 40,0 mln EUR, co stanowi wzrost rdr o 11,1%. W tym wygrana brutto z zakładów online w pierwszym kwartale 2017 roku wzrosła do 28,3 mln EUR, co oznacza istotny wzrost o 18,5% w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Wygrana brutto z zakładów detalicznych w pierwszym kwartale 2017 r. wyniosła 11,7 mln EUR, co oznacza spadek rdr o 3,6% – wynikający głównie z niższej marży wygranych brutto szczególnie w lutym i marcu 2017 r.

W pierwszym kwartale 2017 roku wygrana brutto z zakładów loteryjnych wyniosła 1,7 mln EUR, co oznacza spadek o 18,6% w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Wygrana brutto z gier osiągnęła 1,0 mln EUR w pierwszym kwartale 2017 roku.

W pierwszym kwartale 2017 roku łączny wskaźnik EBITDA osiągnął 3,0 mln EUR, co oznacza spadek o 36,3% w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. W tym wskaźnik EBITDA z zakładów sportowych i gier wyniósł 3,0 mln EUR, a wskaźnik EBITDA z zakładów loteryjnych stanowił ujemną kwotę 0,02 EUR, co oznacza spadek rdr o 108,9%. Spadek wskaźnika EBITDA wynikał głównie ze spadku marży wygranych brutto, omówionego powyżej, oraz z przewidywanego wzrostu kosztów operacyjnych Grupy w związku ze źródłami danymi i przesyłaniem treści na żywo, technologiami IT, usługami doradztwa w zakresie marketingu i reklamy dla ekspansji w Europie Środkowo-Wschodniej oraz usługami marketingu, w tym sponsorowaniem.

Zarejestruj się w Fortunie i odbierz PIERWSZY ZAKŁAD BEZ RYZYKA 100 PLN

1 thought on “Fortuna przyjęła zakłady na kwotę 302,2 mln EUR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.