Fortuna przejmie cztery rumuńskie spółki za ok. 47 mln euro

fortuna

Zarząd i rada nadzorcza Fortuna Entertainment Group N.V. zatwierdzili plan przejęcia rumuńskich spółek Bet Active Concept S.R.L., Bet Zone S.R.L., Public Slots S.R.L. i Slot Arena S.R.L. od Fortbet Holdings Limited, większościowego udziałowca Fortuna i spółki zależnej Penta Investment Group.

Fortuna i Fortbet obecnie finalizują umowę sprzedaży akcji w ramach akwizycji.

Szacowana cena przejęcia wynosi 47 milionów euro, z czego około 15 milionów euro zostanie zapłaconych z odroczeniem na okres do 48 miesięcy. Ponadto Fortuna zrefinansuje kredyty Sprzedającego na poziomie około 3 milionów euro. Płatność zostanie sfinansowana w formie gotówki i kredytów bankowych Fortuny. Cena kupna została potwierdzona przez analizy niezależnego podmiotu z zewnątrz.

Akwizycja będzie wymagać zgody akcjonariuszy Fortuny. Transakcja powinna zostać sfinalizowana w drugim kwartale 2017 roku.

Przejęcie ma na celu konsolidację działań realizowanych przez przejmowane rumuńskie spółki pod banderą Fortuny, przy czym Hattrick Sports Group ma dodatkowo wzmocnić pozycję Fortuny w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej.

Zarząd i rada nadzorcza Fortuny zatwierdziły sfinansowanie akwizycji, a także wcześniej ogłoszonego przejęcia Hattrick Sports Group i zrefinansowania aktualnych kredytów na poziomie około 160 milionów euro. Szacowana zapadalność kredytu wyniesie sześć lat, większość kredytu zostanie zamortyzowana w kwartalnych ratach. Będzie to kredyt ze zmiennym oprocentowaniem.

1 thought on “Fortuna przejmie cztery rumuńskie spółki za ok. 47 mln euro

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.