Europol ostrzega przed „większym ryzykiem” ustawiania meczów

Europol, agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy organów ścigania, wydała ostrzeżenie przed „większym ryzykiem” ustawiania wyników meczów przez zorganizowane grupy przestępcze (ZGP).

W raporcie zatytułowanym Udział zorganizowanych grup przestępczych w korupcji w sporcie podkreślono, że zorganizowane grupy przestępcze wykorzystują „zmieniające się okoliczności podczas pandemii COVID-19”.

„Korupcja w sporcie to poważne przestępstwo, w którym biorą udział zorganizowane grupy przestępcze działające na skalę międzynarodową” – mówi Europol. „Przestępcy mogą służyć jako platforma dla większych zorganizowanych grup do dalszego prania brudnych pieniędzy na dużą skalę. Globalne roczne wpływy z przestępstw z ustawiania meczów związanych z zakładami są szacowane na 120 milionów euro.

„Zakłady online są coraz częściej wykorzystywane przez zorganizowane grupy przestępcze do manipulowania zawodami sportowymi, a przestępcy zwykle celują w zawody niższego szczebla w różnych dyscyplinach sportowych, przy czym siatki przestępcze skupiają się głównie na piłce nożnej i tenisie”.

„Działalność przestępcza była kontynuowana i przewiduje się, że długoterminowy wpływ pandemii COVID-19 może być szczególnie znaczący w obszarze przestępczości zorganizowanej, w tym prania pieniędzy i korupcji” – dodał Europol.

Grupy zorganizowane skierowały swoją uwagę na zawody niższego szczebla, mecze młodzieży i mecze towarzyskie w wyniku ograniczonej liczby zawodów oferowanych przez firmy bukmacherskie w czasie pandemii.

Europol powiedział: „Jest wysoce prawdopodobne, że osoby zajmujące się ustawianiem meczów skupią się na kilku rozgrywanych meczach i wystawią je na większe ryzyko”.

W raporcie stwierdzono, że piłka nożna pozostaje najbardziej wymierzonym i zmanipulowanym sportem przez międzynarodowe zorganizowane grupy przestępcze, wg Europolu „ze względu na jej ogólnoświatową popularność, wymiar finansowy i związany z nią rynek zakładów o dużych obrotach”.

W raporcie dodano: „Jak dotąd większość dochodzeń wspieranych przez Europol dotyczy piłki nożnej. Pieniądze generowane na całym świecie w zakładach na piłkę nożną znacznie przewyższają jakąkolwiek inną dyscyplinę w zakładach sportowych i według doniesień wynoszą 895 miliardów euro rocznie (szacunkowa roczna kwota w zakładach sportowych wynosi 1,69 biliona euro).

.„Według niektórych szacunków, podejrzewa się, że mniej niż 1% meczów piłki nożnej rocznie zostało ustawionych. Według UEFA korupcja w sporcie nadal stanowi wyzwanie dla europejskiej piłki nożnej, szczególnie w niższych ligach i ogólnie w mniejszych krajach.

„W tym kontekście UEFA była świadkiem spadku liczby zgłoszonych podejrzanych meczów w niektórych krajach Eurazji / Kaukazu oraz w regionie Morza Śródziemnego, zauważając jednocześnie wzrost raportów w krajach sąsiadujących z tymi obszarami”.

Według agencji, roczny rynek zakładów sportowych szacuje się na 1,69 bln euro, podczas gdy globalne roczne dochody z działalności przestępczej z ustawiania meczów w zakładach bukmacherskich szacuje się na około 120 milionów euro.

Europol zauważył, że kilka krajów europejskich odnotowało przypadki „meczów duchów” podczas pandemii, w ramach których zorganizowane grupy przestępcze reklamowały gry, które nie istniały w mediach społecznościowych, blogach ani fałszywych stronach internetowych, aby zarabiać na zakładach.

Aby zminimalizować ryzyko ustawiania meczów, Europol wezwał do „wielostronnego i wielodyscyplinarnego podejścia do skutecznej walki z korupcją w zawodach sportowych”.

W raporcie stwierdzono: „Podejście to wymaga niezbędnego zaangażowania wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron, w tym organów ścigania, organów sądowych, organów sportowych, organów regulacyjnych i innych organów publicznych, operatorów zakładów bukmacherskich, a także prywatnych firm świadczących usługi monitorowania i uczciwości zakładów oraz szerszej publiczny.

„Należy również dalej rozwijać chronione systemy zgłaszania i mechanizmy informowania o nieprawidłowościach. Zwiększona współpraca i koordynacja między różnymi zainteresowanymi stronami może również przynieść korzyści w podnoszeniu świadomości i stawianiu czoła wyzwaniom związanym z ograniczoną wiedzą fachową w tej dziedzinie. ”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.