Akcjonariusze Fortuny zdecydują o wycofaniu z GPW i PSE

Fortuna

Akcjonariusze Fortuna Entertainment Group zdecydują o wycofaniu akcji spółki z obrotu na giełdach w Warszawie (GPW) oraz Pradze (PSE), wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 15 lutego.

Wcześniej Fortbet Holdings Limited z grupy Penta Investments Limited ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Fortuna Entertainment Group N.V. w związku z planowanym nabyciem akcji w spółce uprawniających wzywającego do 100% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Fortuny. Fortbet chce skupić 0,68% akcji Fortuny od inwestorów z GPW po cenie 29,8 zł za sztukę oraz 19,82% w ramach dobrowolnego wykupu, który zostanie ogłoszony w Czechach.

[quote style=”2″ author=””]W związku z faktem, że wzywający chce ostatecznie nabyć wszystkie akcje w spółce uprawniające go do 100% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki oraz umożliwić wszystkim akcjonariuszom mniejszościowym zbycie należących do nich akcji w spółce na równych warunkach, wzywający ogłosi i przeprowadzi ofertę dobrowolnego wykupu akcji w Republice Czeskiej, której będą podlegały wszystkie wyemitowane akcje w spółce dopuszczone do notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze (PSE) i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), które są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w Republice Czeskiej – czytamy w komunikacie.[/quote]

Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu jest Erste Securities Polska.

Zapisy będą przyjmowane od 23 stycznia do 23 lutego 2018 r., zaś przewidywana data transakcji nabycia Akcji na GPW to 28 lutego 2018 r.

Na dzień ogłoszenia wezwania Fortbet posiada 41 695 803 akcje, reprezentujące 80,18% kapitału zakładowego oraz 80,18% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Fortuny.

Po wezwaniu wzywający planuje podjąć działania w celu zniesienia dematerializacji akcji i przywrócenia akcjom, formy dokumentu oraz wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym GPW, a także z obrotu na rynku regulowanym PSE, podano także.

About Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *