Jak można reklamować zakłady wzajemne?

Reklama zakładów wzajemnych polega na publicznej prezentacji zakładów, rozdawaniu rekwizytów z nimi związanych, wręczanie/sprzedaż dowodów uczestnictwa, żetonów w miejscach publicznych, publiczne zachęcanie do wstępu do punktów przyjmowania zakładów, publiczne rozpowszechnianie znaku towarowego, nazw i symboli graficznych organizatora zakładów (lub podobnych).

Co do zasady zabrania się reklamowania gier hazardowych, dopuszcza się jednak reklamę zakładów wzajemnych pod pewnymi warunkami:

 • Nie jest kierowana do małoletnich, nie przedstawia osób małoletnich i nie odbywa się przy udziale małoletnich;
 • Nie łączy urządzania gier lub uczestniczenia w grach ze sprawnością fizyczną, intelektualną bądź szansą na uzyskanie łatwej wygranej;
 • Nie zawiera stwierdzeń, że udział w grach hazardowych ma relaksujący, uspokajający skutek lub jest sposobem rozwiązywania konfliktów osobistych lub problemów finansowych;
 • Nie przedstawia powstrzymywania się lub umiarkowanego uczestniczenia w grach w negatywny sposób;
 • Nie zachęca do uiszczania wyższych stawek jako czynnika zwiększającego szansę na wygraną;
 • Nie wywołuje skojarzeń z:
 • atrakcyjnością seksualną,
 • relaksem lub wypoczynkiem,
 • nauką lub pracą,
 • sukcesem zawodowym, życiowym lub finansowym.

Reklama zakładów wzajemnych powinna zawierać komunikat o konsekwencjach udziału w nielegalnych grach hazardowych, ryzyku związanym z hazardem, posiadaniu zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych.

 • Dopuszcza się informowanie o sponsorowaniu przez podmiot prowadzący działalność wyłącznie w zakresie przyjmowania zakładów wzajemnych albo tę działalność łącznie z inną niezwiązaną z hazardem;
 • Sponsorowanie wyłącznie przez prezentowanie informacji zawierającej nazwę lub inne oznaczenia indywidualizującego sponsora;
 • Ograniczenia dotyczą również agencji reklamowych!
 • Ograniczenia nie mają zastosowania do promocji wewnątrz punktu przyjmowania zakładów wzajemnych i oznaczenia nazwą (logo) tego punktu!

Reklama zakładów wzajemnych w telewizji i radio

Reklama zakładów wzajemnych nie może być prowadzona w telewizji, radio, kinie i teatrze między godziną 600 a 2200; z wyłączeniem reklamy prowadzonej w trakcie transmisji z imprez sportowych, których podmiot prowadzący działalność w zakresie przyjmowania zakładów wzajemnych jest sponsorem lub jest sponsorem drużyny lub zawodników biorących czynny udział w danej imprezie sportowej.

Zakazuje się reklam zakładów wzajemnych:

 • nawołujących bezpośrednio małoletnich do nabywania produktów lub usług;
 • zachęcających małoletnich do wywierania presji na rodziców lub inne osoby w celu skłonienia ich do zakupu reklamowanych produktów lub usług;
 • wykorzystujących zaufanie małoletnich, jakie pokładają oni w rodzicach, nauczycielach i innych osobach;
 • w nieuzasadniony sposób ukazujących małoletnich w niebezpiecznych sytuacjach;
 • oddziałujących w sposób ukryty na podświadomość.

Przekaz handlowy nie może:

 • naruszać godności ludzkiej;
 • zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, narodowość, pochodzenie etniczne, wyznanie lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną;
 • ranić przekonań religijnych lub politycznych;
 • zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;
 • sprzyjać zachowaniu zagrażającemu zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska.

Reklama zakładów wzajemnych w prasie

 • Reklama zakładów wzajemnych nie może być prowadzona w prasie młodzieżowej i dziecięcej;
 • Reklama zakładów wzajemnych nie może być prowadzona na okładkach dzienników i czasopism.

Sponsorowanie

Sponsorowaniem jest każdy wkład w finansowanie usługi medialnej lub audycji, przez podmiot, który nie dostarcza usług medialnych i nie produkuje audycji, w celu promocji jego nazwy, firmy, renomy, działalności, towaru lub usługi, znaku towarowego lub innego oznaczenia indywidualizującego.

 • Widz powinien zostać wyraźnie poinformowany o sponsorowaniu audycji poprzez tzw. wskazanie sponsora: na początku, na końcu oraz w momencie wznowienia audycji.
 • Wskazanie sponsora może zawierać tylko jego nazwę, firmę, znak towarowy lub inne oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorcę lub jego działalność, odniesienie do jego towarów, usług lub ich znaku towarowego.
 • Wskazanie sponsora i żaden element tego wskazania nie może bezpośrednio zachęcać do zakupu lub najmu towarów lub usług, zwłaszcza przez specjalne, promocyjne do nich odniesienie.
 • Wskazanie sponsora nie może zawierać nazwy, firmy, znaku towarowego lub innego oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorcę lub jego działalność, widoku towaru albo usługi, których reklama jest zakazana.
 • Sponsor nie może wpływać na treść audycji lub innego przekazu oraz ich miejsce w programie w sposób ograniczający samodzielność i niezależność redakcyjną nadawcy.
 • Sponsorowane audycje lub inne przekazy nie mogą zachęcać do kupna lub innego udostępniania towarów lub usług sponsora lub osoby trzeciej.
Tagged under

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Archiwa